Proiecte

Educația în Ialomița - prezent și viitor (I)

Blog Single

Educația în Ialomița - prezent și viitor (I)

Find us on Facebook

Spiru Haret ne-a lăsat moștenire credința sa, exprimată prin sloganul "Cum arată astăzi școala, va arata mâine țara!". Din păcate, este la fel de actual acum în România, precum era în urmă cu mai mult de un secol. Asociația noastră s-a implicat în dezvoltarea educației la nivelul orașului Fierbinți-Târg, unde își are sediul social, iar colaborarea pe care o avem cu Liceul Tehnologic din localitate și cu Inspectoratul Școlar Județean Ialomița începe să dea roade. Împărtășim cu cei care ne urmăresc evoluțiile acestei colaborări și, totodată, facem un apel către toți cei care ne pot sprijini să ni se alăture, prin mijloace au la dispoziție. Un simplu mesaj către noi este suficient pentru a explora idei și posibilități de susținere reciprocă.


 

Ieri, 11 decembrie a.c., Inspectoratul Școlar Județean Ialomița a organizat, în format online, o ședință a Comitetului local de dezvoltare a parteneriatului social – CLDPS (structură partenerială consultativă dedicată învățământului profesional și tehnic, înființată prin Ordinul MECS nr. 4456 din 8 iulie 2015). Dezbaterea s-a desfășurat sub coordonarea dnei. Florina Roman, inspector școlar pentru învățământ tehnic și profesional în cadrul ISJ Ialomița și a implicat participarea tuturor unităților de învățământ (licee și școli) din județ care au acest profil.

Pentru informarea comunității locale din Fierbinți-Târg și de la nivelul localităților din proximitate, dorim să menționăm următoarele aspecte:

Liceul Tehnologic Fierbinți-Târg a fost reprezentat la ședință de conducerea unității de învățământ – dna. director Dorina Crasnea și dna. director adjunct Gabriela Zanca, alături de care au fost prezenți dl. Iusein Iuksel, primarul orașului Fierbinți-Târg și Iulian Mareș, președintele Asociației Balkan Development Support. Se cuvine să precizăm că liceul fierbințean a fost singurul care a participat în această formulă cuprinzătoare, prin care s-a dorit să facem dovada faptului că avem intenția conjugării eforturilor în vederea dezvoltării performanței școlare la nivel local, iar inițiativa în acest sens i-a aparținut dnei. director Dorina Crasnea.

Tot în conexiune cu Liceul Tehnologic Fierbinți-Târg, la ședință a participat și dna. Ana-Maria Filip, specialist în Sustenabilitate și Afaceri Instituționale în cadrul ENEL România SRL. Amintim faptul că această companie va înființa în cadrul liceului fierbințean, în parteneriat cu UAT-ul beneficiar și ISJ Ialomița, prima clasă cu învățământ profesional dual de profil energetic din județ, în anul școlar 2021-2022. Asociația noastră îi mulțumește dnei. Ana-Maria Filip pentru prezența la ședință și pentru întreaga implicare în acest proiect, ce constituie o premieră pentru județul Ialomița.

În contextul dezbaterii, au fost semnalate două probleme care afectează negativ performanța educației profesionale și tehnice în județul Ialomița. Le menționăm și noi, în această informare, deoarece remedierea lor va necesita aportul comunităților locale, inclusiv un plus de preocupare din partea părinților ai căror copii sunt înscriși la nivelul Liceului Tehnologic Fierbinți-Târg:

● la nivelul Regiunii Sud Muntenia, din care face parte și județul Ialomița, există diferențe mari în ce privește dezvoltarea învățământului dual, care este, în fapt, un indicator obiectiv al colaborării dintre unitățile de învățământ și sector economic local. Astfel, în anul școlar 2019 – 2020, județele incluse în regiunea menționată au avut un număr foarte diferit de clase cu învățământ dual: Prahova – 26 de clase, Argeș – 11 clase, Dâmbovița – 3 clase, Teleorman – 3 clase, Călărași – 1 clasă, Giurgiu – 0 clase, Ialomița – 0 clase.

Noi apreciem că diferențele sunt aproape șocante, fiind evidentă corelația între nivelul de dezvoltare economică a unui județ și nivelul de dezvoltare a învățământului dual. Din fericire, pentru anul școlar 2021-2022, județul Ialomița înregistrează o îmbunătățire a situației, întrucât va avea intervalul menționat 3 clase cu învățământ dual, urmare a solicitărilor transmise către ISJ Ialomița și ministerul de resort de 3 agenți economici. Dintre cele 3 viitoare clase, două vor avea profil agricol și una profil electric (cea de la Fierbinți-Târg).

● reprezentanții mai multor instituții de învățământ (de la Urziceni, Țăndărei și alte localități) au pus în discuție faptul că interesul copiilor și mai ales al părinților pentru învățământul profesional este foarte scăzut și din partea acestora se manifestă, an de an, o preferință pentru învățământul teoretic. Au fost inventariate pe scurt motivațiile acestei preferințe, precum și consecințele pe care le are. În rezumat, părinții preferă să-și îndrume copiii către învățământul teoretic în speranța că vor beneficia de un nivel mai bun de educație, dar în realitate această opțiune se soldează cu dificultăți în găsirea ulterioară a unui loc de muncă pentru un număr foarte mare de elevi absolvenți.

În evaluarea noastră, observațiile comunicate au fost pertinente, iar soluția optimă va fi dezvoltarea învățământului dual și în județul Ialomița, deoarece parteneriatele cu companiile care doresc să se implice în procesul de învățământ vor duce la o corelare apropiată între oferta educațională și cerințele de pe piața forței de muncă. În plus, astfel de parteneriate vor aduce un plus de pregătire aplicată pentru elevi și sunt de natură să atragă resurse suplimentare, private, în activitatea de învățământ.

A fost unanim agreată necesitatea derulării unor campanii de informare a părinților, copiilor și comunităților locale, în ansamblul lor.

După încheierea ședinței online organizate de ISJ Ialomița, cele patru persoane care au reprezentat Liceul Tehnologic Fierbinți-Târg au avut o discuție cu privire la direcțiile de acțiune necesar a fi urmate pe viitor pentru dezvoltarea activității educaționale la nivel local., fiind agreate preliminar următoarele:

► continuarea demersurilor având ca scop atragerea de parteneri privați pentru liceul fierbințean, împreună cu care să fie realizate noi proiecte dedicate elevilor.

► alocarea de resurse, din bugetul public local – cu aportul Primăriei Fierbinți-Târg și din surse private – cu aportul asociației Balkan Development Support, care să permită creșterea nivelului de dotare tehnică a liceului fierbințean.

► realizarea ulterioară a unei analize privind posibilitatea diversificării specializărilor la nivel de clase.

► dinamizarea activității de informare a beneficiarilor activității de învățământ, anume a elevilor și părinților acestora, prin intermediul platformelor de comunicare socială.

(foto: Liceul Tehnologic din Fierbinți-Târg).

 

Postari asemanatoare