Proiecte

Consultări cu producătorii de legume din comuna Dridu, județul Ialomița

Blog Single

Consultări cu producătorii de legume din comuna Dridu, județul Ialomița

Find us on Facebook

Asociația noastră a participat ieri la o întâlnire cu producătorii de legume din comuna Dridu, județul Ialomița, organizată la inițiativa dlui. Lucian Dumitru, primarul acestei localități. Am fost reprezentați de Iulian Mareș, președintele asociației, alături de care au fost dl Ștefan Antonache și dl. Gabriel Simion, colaboratori voluntari în echipa noastră. Întâlnirea s-a desfășurat la sediul Primăriei Dridu și a avut ca scop consultarea producătorilor cu privire la problemele cu care se confruntă în distribuția și vânzarea producției de legume specifice acestei zone din județul Ialomița. Discuțiile astfel purtate au vizat identificarea soluțiilor ce pot fi avute în vedere și evaluarea de comun acord a măsurilor necesar a fi întreprinse pe viitor.


În cadrul întâlnirii, au fost desprinse următoarele concluzii:

■ varianta optimă de valorificare a producției realizate anual în întregul bazin legumicol din comuna Dridu și celelalte localități din apropiere (Fierbinți-Târg, Maia, Moldoveni etc.) este procesarea acesteia într-un volum cât mai mare, deoarece vânzarea legumelor imediat după recoltare înregistrează fluctuații semnificative de preț de la un an, la altul, iar producătorii se confruntă chiar cu situația în care nu găsesc clienți pentru toată producția pe care o realizează.
■ în mod particular, o problemă este faptul că intermediarii și comercianții de legume din București, Brașov și alte zone urbane folosesc eticheta de "vinete de Dridu", în timp ce tocmai producătorii agricoli din comuna Dridu nu au posibilitatea să-și vândă legumele sub această marcă.
Pentru remedierea acestor probleme, au fost agreate următoarele acțiuni pe care Primăria Dridu și Asociația Balkan Development Support le vor întreprinde în colaborare:
► asociația va acționa pentru identificarea unui investitor interesat să construiască pe raza comunei Dridu o unitatea de procesare a legumelor. În acest sens, vom realiza o prezentare a acestui proiect, pe care o vom promova la nivelul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Româno-Olandeze, din care asociația face parte.
► Primăria Dridu va susține acțiunile de promovare derulate de asociație prin realizarea unui tabel complet al producătorilor de legume care își exprimă acordul scris să fie incluși în acest proiect, cu evaluarea producției medie anuale și inventariarea soiurilor de legume cultivate în zona de referință.
► Primăria Dridu va iniția demersuri de constituire a dosarelor necesare pentru înregistrarea mărcii "vinete de Dridu" la OSIM, respectiv la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. A fost precizat din start faptul că acest demers va necesita un efort financiar din partea bugetului public local, date fiind costurile specifice procedurii de înregistrare la nivelul celor două instituții de stat menționate.
► primăria și asociația vor colabora în perspectiva organizării unor evenimente de promovare a producției locale de legume sub marca "vinete de Dridu", precum organizarea anuală a unui festival cu specific gastronomic dedicat acestei mărci, cu participarea antreprenorilor locali care dețin unități de tip HoReCa și a unor specialiști cu reputație în arta culinară.
► organizarea unei a doua întâlniri cu părțile implicate în acest proiect, într-un interval de circa 2 luni, pentru prezentarea și evaluarea preliminară a progreselor.
Considerăm că această primă întâlnire constituie o inițiativă deosebită a Primăriei Dridu, prin care administrația publică locală vine în sprijinul producătorilor de legume de pe raza de competență, dar și a celor din localitățile apropiate. Asociația noastră va susține proiectul, conform competențelor sale și în colaborare cu partenerii, români și străini, pe care îi avem. Ne bucură cooptarea noastră în aceste demersuri și mulțumim pentru invitația ce ne-a fost adresată de către dl. primar Lucian Dumitru.
Colegul nostru, Ștefan Antonache, a realizat un set de fotografii cu prilejul întâlnirii de la sediul Primăriei și ulterior, cu mostre de legume din producția locală. Imaginile respective vor fi incluse în prezentarea pe care asociația o va realiza asupra proiectului.
Mulțumim tuturor pentru participare!

Postari asemanatoare